Bhiksuni Xian Jie – 18 Juli 2021

Latest Message from . July 22, 2021. Category: Anggota Sangha, Bhiksuni Xian Jie

Bhikkhu Dhammavudo – 17 Juli 2021

Latest Message from . July 22, 2021. Category: Anggota Sangha, Bhikkhu Dhammavudo

Romo Kresno Budoyo – 11 Juli 2021

Latest Message from . July 14, 2021. Category: Kresno Budoyo, Romo/Pandita

Suhu Xian Bing – 10 Juli 2021

Latest Message from . July 14, 2021. Category: Anggota Sangha, Bhikkhu Xian Bing

Dr. Ratna Surya Widya – 3 Juli 2021

Latest Message from . July 8, 2021. Category: dr. Ratna Surya Widya, Romo/Pandita

Romo Sumedho – 3 Juli 2021

Latest Message from . July 8, 2021. Category: Romo/Pandita, Sumedho

Romo Selamat Rodjali – 27 Juni 2021

Latest Message from . July 2, 2021. Category: Selamat Rodjali

Wedyanto Hanggoro – 26 Juni 2021

Latest Message from . July 2, 2021. Category: Wedyanto Hanggoro

Handaka Vijjananda – 20 Juni 2021

Latest Message from . June 23, 2021. Category: Handaka Vijjananda

Bhikkhu Cittajayo – 19 Juni 2021

Latest Message from . June 23, 2021. Category: Anggota Sangha, Bhikkhu Cittajayo